De vereniging

De vereniging

Doel van de vereniging

In de statuten is het volgende te vinden over het doel van onze vereniging:

Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:

  • Het creëren van een netwerk, waarbij de alumni/deelnemers van activiteiten georganiseerd door de stichting: Stichting School at Sea, met elkaar in contact worden gebracht en gehouden;
  • Het organiseren van verschillende activiteiten, zoals workshops, borrels en lezingen; en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In normaal Nederlands wordt hier mee bedoeld dat de vereniging in het leven is geroepen om contact tussen de jaren te versterken en leden de mogelijkheid te geven gemakkelijk met andere School at Sea’ers in contact te laten komen.

Heb je als lid of mogelijk toekomstig lid interesse in de statuten? Doe dan een mailtje naar het bestuur: alumni@schoolatsea.com.